2011 / Volume 17 Issue 4

Referees Volume 17(4) 2011 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ABAŞ İsmail - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
AK Seyyal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
AKSOY Gürsoy - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
AKSU Harun - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AKTAŞ Münir - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ALAÇAM Erol - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
ALKAN Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
ALTINOK İlhan - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Tek. Müh. Bölümü 
ASLAN Şahin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ATASEVER Ayhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
AYAŞAN Tugay - Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
AYDENİZÖZ Meral - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
BEYTUT Enver - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
BOSTAN Kamil - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
CEYHAN Vedat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 
ÇELEBİ Selahattin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÇELİK İlhami - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ÇELİK Ufuk - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 
ÇETİNKAYA Nurcan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÇIRAK Veli Yılgör - Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇİÇEK Hasan - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
ÇOLAK Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
ÇOLAKOĞLU Fatma ARIK - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 
ÇOYAN Kenan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
DEMİR Nilsun - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 
DÖNMEZ H. Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 
DÖNMEZ Nurcan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
EKMEKCİ Sanver - Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
ERGANİŞ Osman - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
GÖKÇEN Ahmet - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
GÖKOĞLU Nalan - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 
GÜLMEZ Yaşar - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
GÜNGÖR Örsan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
GÜNLÜ Aytekin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
GÜRBULAK Kutlay - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
HADİMLİ Hasan Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
İLHAN Ziya - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
KABAK Murat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
KAÇAR Cihan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
KAMİLOĞLU Nadide Nabil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
KARA Murat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
KARACA Fikret - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
KAYA Duygu - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
KAYGISIZ Ferhan Öztürk - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
KIRPIK Mehmet Ali - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KOÇAK Ömür - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
KÖROĞLU Ergün - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
KUL Oğuz - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
MATUR Erdal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
MOL TOKAY Sühendan - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü 
ORAL Nebahat Bilge - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÖNGÖR Hasan Fırat - Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZCAN Mustafa - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ÖZDEMİR Haydar - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÖZDEN Osman - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü 
ÖZEN Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
ÖZEN Rahşan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZER Barbaros - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği 
ÖZGÜR N. Yakut - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
PAPUÇCUOĞLU Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
SARIÖZKAN Savaş - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
SEMACAN Ahmet - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
SEZER Çiğdem - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ŞAHİN Tarkan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ŞEHU Adnan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ŞEKER Erdoğan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
TEK Çağatay - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloj Anabilim Dalı 
TİLKİ Muammer - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
TOPLU Nihat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
TUNCA Recai - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
TURAÇLAR Nesrin - Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
UMUR Şinasi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
UYSAL Hamdi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
VATANSEVER Zati - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
VURAL Sevil Atalay - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Sakine - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
YARDIMCI Hakan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
YILDIZ Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerrme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
YILDIZ Sedat - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
YILMAZ Muhittin - Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü