2011 / Volume 17 Issue 1

Referees Volume 17(1) 2011 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Abdurrahman Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
AKSOY Alirıza Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
ARICAN Mustafa Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ARSLAN Cavit Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ARSLAN Murat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
AYAŞAN Tugay Çukurova Tarımsal Araştı rma Ensti tüsü Müdürlüğü 
BALEVİ Tahir Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
BAŞTAN Ayhan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
BELGE Ali Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
CEVGER Yavuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
COŞKUN Ş. Ziya Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇAKMAK Ayşe Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇİÇEK Hasan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
ÇOLAK Armağan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
ÇOLAKOĞLU Fatma ARIK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 
DEMİRKAN İbrahim Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
DÖNMEZ H Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı 
ERDEM Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
FİLİZ Zeynep Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İstati sti k Bölümü 
GÜLBAHAR M. Yavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
GÜLŞEN Nuretti n Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
GÜMÜŞOVA Semra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı 
GÜNAY Ülgen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
GÜNER Yusuf Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yeti şti riciliği Bölümü 
GÜNGÖR Örsan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
GÜRLER Ayşe Menteş Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
HADİMLİ Hasan Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
İCA Anıl Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
İNAL Fatma Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
İNTAŞ Deniz Seyrek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
KAMİLOĞLU Alkan Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
KARAHAN İzzet Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
KAYGISIZ Ferhan Öztürk İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
KÜPLÜLÜ Şükrü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
NURSOY Hüseyin Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
OKUMUŞ Zafer Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÖNGÖR Hasan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÖZCAN Mukaddes İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
ÖZGÜR Ati lla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hakimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal 
ÖZKUL Türel Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZTÜRKLER Yavuz Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
SAATCI Mustafa Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
SAÇAKLI Pınar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
SARIÖZKAN Savaş Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
SUR Emrah Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Mitat Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ŞAROĞLU Murat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
TAŞAL İbrahim Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
TİLKİ Muammer Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
TRAŞ Bünyamin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
UÇAR Mehmet Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
UMUCALILAR Huzur Derya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÜNVER Ahmet Kafk as Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Sakine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
YILDIZ Gültekin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı