2010 / Volume 16 Suppl A

Referees Volume 16(Suppl A) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKGÜN Sadi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AKSU Harun İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ATASEVER Mustafa Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AYDIN Ali İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AYDIN Berna Duman Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
AYGÜN Osman Fırat Üniversitesi Keban MYO 
BOSTAN Kamil İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÇAKMAK Ayşe Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇELEBİ Selahattin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
ÇELİK T. Haluk Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÇIBIK Recep Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÇİFTÇİOĞLU Gürhan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
DİK Bilal Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
DOĞAN Abdullah Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
DOĞRUER Yusuf Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ERGUN Sebahattin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 
EYİGÖR Ayşegül Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
GÜLMEZ Murat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
GÜNER Ahmet Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
GÜRBÜZ Ümit Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
İNCİ Abdullah Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
KAYA Mükerrem Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
KAYAARDI Semra Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
KILIÇ Birol Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
KUBİLAY Ayşegül Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 
KUMLAY Ahmet Metin Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
KÜPLÜLÜ Özlem Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
NİZAMLIOĞLU Mustafa Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı 
OĞUZ Halis Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
ORAL Nebahat BİLGE Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÖZER Barbaros Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık. Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
SAĞUN Emrullah Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
SERVİ Kadir Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
SEZER Çiğdem Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ŞİRELİ Tansel Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
TANYILDIZI Sadettin Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
TAYAR Mustafa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
TRAŞ Bünyamin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
UÇAR Gürkan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÜNLÜSAYIN Mustafa Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı 
ÜNVER Ahmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı 
VATANSEVER Zati Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Sakine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
YARSAN Ender Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YAZAR Enver Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
YILDIRIM Murat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı