2010 / Volume 16 Issue 5

Referees Volume 16(5) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AK Seyyal İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
AKSOY Abdurrahman Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
AKSOY Gürsoy Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
AKSOY Özgür Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ALDEMİR Adnan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
ARAL Yılmaz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
ARSLAN Cavit Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ARSLAN Mükremin Özkan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
AYDIN Levent Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
BİLGİLİ Hasan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
BİRLER Sema İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
BOZKURT Hakan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
CİHAN Mete Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
COŞKUN Behiç Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÇAKMAK Ayşe Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇAKMAK İbrahim Uludağ Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu 
ÇELİK İlhami Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
ÇIRAK Veli Yılgör Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÇİÇEK Hasan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
DEMİR Hıdır İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
DEMİREL Murat Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
DUMANLI Nazir Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
DÜZGÜN Oktay İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ERGÜN Gül Hacettepe Üniversites Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 
EYDURAN Ecevit Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
GÖKÇEN Ahmet Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
GÜNLÜ Aytekin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
HADİMLİ Hasan Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
İNAL Şeref Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
KAYMAZ Alev AKDOĞAN İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
KIRPIK Mehmet Ali Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
KIRIKÇI Kemal Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
KÜÇÜKERSAN Seher Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
MADEN Mehmet Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dal 
ÖGE Hatice Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
ÖZER Kürşat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÖZKUL Türel Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
ÖZTÜRK Savaş Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÖZYILDIZ Zafer Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
PAPUÇCUOĞLU Serhat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 
ROLLAS Sevim Marmara Üniversites Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı 
SAATCI Mustafa Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 
SAÇAKLI Pınar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
SONAL Songül Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Gönül Hacettepe Üniversites Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı 
TANYILDIZI Sadettin Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 
ÜLGEN Mihriban Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı 
YALÇIN Cengiz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı 
YALÇIN Sakine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
YARDIMCI Hakan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
YAŞAR Aşkın Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
YILDIZ Hüseyin Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
YÜKSEK Nazmi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı