2010 / Volume 16 Issue 4

Referees Volume 16(4) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKBAŞ Yavuz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
AKSOY Özgür Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
AKYÜZ Bilal Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ALP Müjdat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ATALAN Gültekin Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
AVKİ Sırrı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
AYHAN Veysel Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
BAYDAN Emine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
BAYTOK Erol Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BELGE Ali Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
BEŞOLUK Kamil Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
BİLDİK Ayşegül Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
BÖRKÜ Kazım Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
CİRİT Ümüt İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÇAKIROĞLU Duygu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇİÇEK Hasan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
ÇİTİL Mehmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇOLAK Armağan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ÇOYAN Kenan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
DEMİR Hıdır İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
DEMİRKAN İbrahim Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
DÖNMEZ Nurcan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
DUMANLI Nazir Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ERDOĞAN Hidayet Metin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ERTAŞ Hasan Basri Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
EYDURAN Ecevit Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
FIRAT İbrahim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GICIK Yunus Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
GÜLBAHAR M. Yavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÜLER Mehmet Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
GÜNAY Ülgen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
GÜNLÜ Aytekin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
GÜRLER Ayşe Menteş Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
HATİPOĞLU Fatih Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
IRMAK Kemal Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KAHRAMAN Müfit Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KAMİLOĞLU Alkan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KAR Sırrı Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
KARA Murat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KARAPEHLİVAN Mahmut Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
KEÇECİ Tufan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
KILIÇ Engin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KIRMIZIBAYRAK Turgut Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
KOCABAĞLI Neşe İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KUL Oğuz Kırıkkale Üniversitesi Vetreriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KÜPLÜLÜ ŞÜKRÜ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
MERAL Yücel Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
OKUMUŞ Zafer Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
OTLU Salih Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÖGE Hatice Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÖGE Semih Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÖZDAŞ Özen Banu İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÖZER Kürşat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÖZGEL Özcan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ÖZTÜRK Savaş Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
PANCARCI Şükrü Metin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
SAÇAKLI Pınar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 
SEL Tevhide Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 
ŞAHAL Mehmet Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
ŞAHİN Gönül Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
ŞAHİN Mitat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
TİLKİ Muammer Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
TUNCA Recai Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 
UYSAL Abdülkadir İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
ÜNSALDI Emine Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
ÜNVER Ahmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı 
VURAL Rıfat Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 
VURAL Sevil Atalay Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
YARDIMCI Cenk Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 
YAŞAR Aşkın Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı 
YILDIZ Gültekin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı