2010 / Volume 16 Issue 3

Referees Volume 16(3) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Abdurrahman Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
AKSOY Gürsoy Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ALAÇAM Erol Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloj Anabilim Dalı
ALÇIĞIR Günay Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ARSLAN Cavit Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ATALAN Gültekin Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ATEŞ Mehmet Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
BAKIREL Tülay İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
BARAN Alper İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
BAYDAN Emine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
BAYTOK Erol Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BERİK Nermin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
CEVGER Yavuz Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
CİRİT Ümüt İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÇAKMAK Ayşe Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇİÇEK Hatice Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇİTİL Mehmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ERDOĞAN Hidayet Metin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
FIRAT İbrahim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÜL Süleyman Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
GÜLBAHAR M. Yavuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÜLMEZ Murat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı
GÜNEŞ Vehbi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
GÜNLÜ Aytekin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
GÜREL Aydın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
GÜRLER MENTEŞ Ayşe Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabili Dalı
HADİMLİ Hasan Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
HATİPOĞLU Fatih Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
İCA Anıl Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KAHRAMAN Müfit Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KAMİLOĞLU Alkan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KAR Sırrı Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
KARA Murat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KARAPEHLİVAN Mahmut Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
KARATEPE Bilge Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu
KAYGISIZ Ferhan Öztürk İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
KELEŞ Oya İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
KILIÇ Engin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KIRCALI Feride Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KIRIKÇI Kemal Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
KIRMIZIBAYRAK Turgut Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
KOCAMIŞ Hakan Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
NAZLI Mümtaz Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ONBAŞILAR Esin Ebru Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÖZCAN Ayla Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ÖZER Kürşat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÖZGEL Özcan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ÖZTÜRKLER Yavuz Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
SAATCI Mustafa Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
SAĞLAM Yavuz Selim Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
SALMANOĞLU Rıfat Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloj Anabilim Dalı
SARIÖZKAN Savaş Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
SEBAHATTİN Ergun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
TAMYÜKSEL Mehmet GATA Parazitoloji Anabilim Dalı
TEKİN Mehmet Emin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TEPELİ Cafer Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TİLKİ Muammer Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TOPLU Nihat Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
TUNCA Recai Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
TÜRÜTOĞLU Hülya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
UMUR Şinasi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÜNAL Bünyami Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
ÜNAL Necmettin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
VURAL Sevil ATALAY Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
YALÇIN Zişan Servet Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
YARDIMCI Hakan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
YILDIZ Harun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
YILDIZ Hüseyin Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı