2010 / Volume 16 Issue 2

Referees Volume 16(2) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKBULUT Ömer   Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
AKMAN Numan   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
AKSOY Abdurrahman   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
AKYÜZ Bilal   Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ALDEMİR   Adnan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
ALTINER Ayşen   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ALTUN Soner   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültes Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ALTUNOK Vahdettin   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ARICAN Mustafa   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ARSLAN Mükremin Özkan   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ATAKİŞİ Emine TAŞÇI   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
AVKİ Sırrı   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
AYDIN Levent   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
BAŞ Ahmet Levent   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
BELGE Ali   Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
BERİK Nermin   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri/ İşleme Teknolojisi
CEVGER Yavuz   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
ÇİÇEK Hatice   Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇOLAKOĞLU Fatma ARIK   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri
DENİZ Suphi   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
DİLER Öznur   Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri
DÖNMEZ H Hüseyin   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
EKİCİ Kamil   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
ELMAS Muammer   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
EYİGÖR Ayşegül   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı
GÜNAY Ülgen   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
GÜNGÖR Örsan   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
GÜNLÜ Aytekin   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı
İNAL Fatma   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı
KARAGÜL Hilal   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
KARAPEHLİVAN Mahmut   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
KAYA Metin   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KELEŞ Oya   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
KIRIKÇI Kemal   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
KIRPIK Mehmet Ali   Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
KIRŞAN İsmail   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
KURTOĞLU Firuze   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
KUTSAL Osman   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KÜPLÜLÜ Şükrü   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
NAZLI Mümtaz   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
NİZAMLIOĞU Mustafa   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı
ODABAŞIOĞLU Fuat   Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ONBAŞILAR Esin Ebru   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ORTATATLI Mustafa   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZBEYAZ Ceyhan   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÖZER Kürşat   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÖZTÜRKLER Yavuz   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama
PİRİNÇCİ İbrahim   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
TİLKİ Muammer   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
SALMANOĞLU Rıfat   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloj Anabilim Dalı
SEMACAN Ahmet   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
SONAL Songül   Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ŞEKER İbrahim   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TANYILDIZI Sadettin   Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
TEKİN Mehmet Emin   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
TRAŞ Bünyamin   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
TÜRÜTOĞLU Hülya   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
UZUNÖREN Nuray   İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
VURAL Rıfat   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
VURAL Sevil ATALAY   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
YAVUZ Hidayet   Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
YANIK Telat   Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri
YAVRU Nuri   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
YAZAR Enver   Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
YILDIZ Gültekin   Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı