2010 / Volume 16 Issue 1

Referees Volume 16(1) 2010 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Abdurrahman Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
AKSOY Gürsoy Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ALKAN Zeki Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ALP Müjdat İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ALTINER Ayşen İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
ALTUN Soner Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ARSLAN Cavit Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ASLAN Kadir Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ATALAN Gültekin Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ATASEVER Mustafa Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
BAHADIR Ali Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
BARAN Alper İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
BEŞOLUK Kamil Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
BİRLER Sema İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
BOZKURT Hakan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
CİHAN Mete Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
CİRİT Ümüt İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÇAKMAK Ayşe Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇELİK Ekrem Şanver Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
ÇİÇEK Hatice Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÇİTİL Mehmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇOYAN Kenan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
DENİZ Suphi Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
DOĞRUER Yusuf Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
GICIK Yunus Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
GÖNENÇ Bahadır Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
GÜNLÜ Aytekin Selçuk Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
HADİMLİ H. Hüseyin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
KAHRAMAN Recep İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı
KARA Murat Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
KAYGISIZ Ferhan Öztürk İstanbul Üniv. Vet. Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
KELEŞ İhsan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KILIÇ Engin Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KOCABAĞLI Neşe İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anb. Dalı
MUTUŞ Rıfat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
NALBANTOĞLU Serpil Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ONAR Vedat İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ORTATATLI Mustafa Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
ÖZCAN Sami Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
PAPUÇCUOĞLU Serhat İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
SARIÖZKAN Savaş Erciyes Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anb. Dalı
SEL Tevhide Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
SONAL Songül Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ŞİMŞEK Atilla Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
UMUCALILAR Huzur Derya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayv. Bes. ve Bes. Hast. Anabilim Dalı
UMUR Şinasi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
UYSAL Ongun Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
ÜNVER Ahmet Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobyoloji Anabilim Dalı
YANIK Telat Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü
YAVRU Sibel Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
YENER Zabit Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı