2009 / Volume 15 Issue 6

Referees Volume 15(6) 2009 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ALDEMİR Adnan, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, KARS
ALKAN Fahrettin, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
ARSLAN Cavit, Kafkas Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KARS
AVKİ Sırrı,  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, BURDUR
AYDIN Levent, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, BURSA
AYHAN Veysel, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, ISPARTA
AZKUR Ahmet Kürşat, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
BAHADIR Ali, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, BURSA
BARAN Alper, İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, İSTANBUL
BAYDAN Emine, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
BİRLER Sema, İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, İSTANBUL
ÇELEBİ Fikret, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
CEVGER Yavuz, Ankara Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı, ANKARA
ÇIBIK Recep, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, BURSA
ÇİTİL Mehmet, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KARS
DİK Bilal, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
DODURKA H. Tamer, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
DOĞAN Abdullah, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KARS
DÖNMEZ Hasan Hüseyin, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, KONYA
DÖNMEZ Nurcan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
ERTAŞ Hasan Basri, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
GEBDİREMEN Akçahan, Abant İzzet Baysal Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, BOLU
GÜNAY Ülgen, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, BURSA
HADİMLİ Hasan Hüseyin, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
HATİPOĞLU Fatih, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
KARA Murat, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, KARS
KARAPEHLİVAN Mahmut, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KARS
KART Asım, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KARS
KAYMAZ AKDOĞAN Alev, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
KURAR Ercan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı, KONYA
MADEN Mehmet, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
OKUMUŞ Zafer, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM
OTLU Salih, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARS
ÖZCAN Sami, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KARS
ÖZCAN Mustafa, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, İSTANBUL
SEL Tevhide, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA
SUR Emrah, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı, KONYA
ŞAHİN Mitat, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARS
ŞEKER İbrahim, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, ANKARA
ŞEN Ayşin, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
ŞEN İsmail, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
ŞENER S, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
TEKERLİ Mustafa, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, AFYON
TİLKİ Muammer, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KARS
ÜNVER Ahmet, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARS
YANIK Kemal, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
YANIK Telat, Erzurum Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, ERZURUM
YARDIMCI Hakan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
YILDIRIM Yakup, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, KARS
YILDIZ Hüseyin, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, BURSA
YÜCEL Banu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, İZMİR