2009 / Volume 15 Issue 5

Referees Volume 15(5) 2009 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AK Seyyal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
AKSOY Abdurrahman, Ondokuz Mayıs Üniv. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ALAÇAM Erol, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ALKAN Fahrettin, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ALKAN Zeki, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ALP Müjdat, İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ALPARSLAN Mustafa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
ALTINER Ayşen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Biyokimya Dalı
ALTINSAAT Çiğdem, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoji Anabilim Dalı
ASLAN Selim, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim
ATABAY H. İbrahim, İzmir Yüksek Teknolojisi Entitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
ATALAY VURAL Sevil, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
AVKİ Sırrı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
BAYTOK Erol, Erciyes Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
BEŞOLUK Kamil, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
CİHAN Mete, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
ÇİTİL Mehmet, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÇOLAKOĞLU Fatma Arık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
DEMİR Nilsun, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü
DÖNMEZ H. Hüseyin, Selçuk Üniversitesi Veteriner FakültesiHistoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
ELMAS Muammer, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ERDOĞAN H. Metin, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
EREN Mustafa, Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
ERGÜN Gül, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
ERGÜN Sebahattin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü
GÜNLÜ Aytekin, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletmesi ve Ekonomisi Anabilim Dalı
HASÖKSÜZ Mustafa, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
HATİPOĞLU Fatih, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
IRMAK Kemal, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İNAL Fatma, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
KILIÇ Engin, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
KIRŞAN İsmail, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
KOCAMIŞ Hakan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
KÜÇÜKERSAN Kemal, Ankara Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
NAZLI Mümtaz, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
OĞAN Mustafa, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
OĞUZ Halis, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
OK Mahmut, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
OKUMUŞ Zafer, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
OTLU Salih, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ÖZBEYAZ Ceyhan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
ÖZGEL Özcan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
ÖZTÜRK Savaş, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı
SAATCİ Mustafa, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
SAĞLAM Yavuz Selim, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
SARIEYYÜPOĞLU Mustafa, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
SUR Emrah, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
ŞANVER Ekrem, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
TAŞAL İbrahim, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
TUNCER Sezginer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
TÜRKMEN İ. İsmet, Uludağ Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Besl. Hastalıkları Anabilim Dalı
TÜRÜTOĞLU Hülya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
TÜZER Erkut, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
UMUR Şinasi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
ÜNVER Ahmet, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
VURAL Rıfat, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
YALÇIN Cengiz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı
YARSAN Ender, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
YUR Fatmagül, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı