2009 / Volume 15 Issue 4

Referees Volume 15(4) 2009 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AK Seyyal

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AKSOY Abdurrahman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ALAŞ Ali

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

ALTINTAŞ Arif

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

ARSLAN Cavit

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

ASLAN Kadir

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

ATABAY H. İbrahim

İzmir Yüksek Teknolojisi Entitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

ATAKİŞİ Emine

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

AVKİ Sırrı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

AYHAN Veysel

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

AYDINLIOĞLU Atıf

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

BELGE Ali

Adnan Menderes Üniveristesi Cerrahi Anabilim Dalı

BİLDİK Ayşegül

Adnan Menderes Üniveristesi Biyokimya Anabilim Dalı

BİLGE ORAL Nebahat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

BOZKURT Hakan

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

CİHAN Mete

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÇABALAR Mehmet

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

ÇELİK Ekrem Şanver

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

ÇİFTÇİ M. Kemal

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

ÇİTİL Mehmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

COŞKUN Behiç

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

DEMİR Nilsun

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü

DENİZ Suphi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

DİLER İbrahim

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

DİNÇ Dursun Ali

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim

DÖNMEZ H. Hüseyin

Selçuk Üniversitesi Veteriner FakültesiHistoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

ELMALI Mehmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

ELMAS Muammer

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ERDOĞAN H. Metin

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

FIRATLI Çetin

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

GÜLMEZ Murat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

GÜZEL Özlem

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

HASÖKSÜZ Mustafa

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

HATİPOĞLU Fatih

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

HAZIROĞLU Merih

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

İNAL Fatma

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

KARAMAN Musa

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KARAPEHLİVAN Mahmut

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

KAYA Sezai

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

KILIÇ Engin

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

KUMLAY A. Metin

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakultesi

KURTOĞLU Firüze

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

KUTSAL Osman

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KÜÇÜKERSAN Kemal

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

ORUÇ H. Hüseyin

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

OTLU Salih

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ÖZAK Ahmet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZCAN Ayla

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

ÖZER Kürşat

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

PARLAK Osman

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

PETEK Metin

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

SAATCİ Mustafa

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

SALMANOĞLU Rıfat

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

SEL Tevhide

Ankara Üniversitesi Veteriner FakültesiBiyokimya Anabilim Dalı

SUR Emrah

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

ŞAHİN Mitat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TAN M. Tolga

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

TİLKİ Muammer

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

TUNCER Sezginer

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

TÜRÜTOĞLU Hülya

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

UMUR Şinasi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

ÜNSALDI Emine

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÜNVER Ahmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

VATANSEVER Leyla

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

YAVRU Sibel

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

YILDIRIM Murat

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

YILDIZ Gültekin

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

YILDIZ Sedat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

YILMAZ Muhittin

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

YUR Fatmagül

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı