2009 / Volume 15 Issue 3

Referees Volume 15(3) 2009 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKSOY Abdurrahman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ALÇIĞIR Günay

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

ALDEMİR Adnan

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

ALTINEL Ahmet

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

ALTUNATMAZ Kemal

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ARSLAN Cavit

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

ASLAN Şahin

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ATAKİŞİ Emine

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

AYDIN Ali

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

AYHAN Veysel

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

BAHADIR Ali

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

BARICHE Michel

Department of Biology, Marine Biology, American University of Beirut

BİLDİK Ayşegül

Adnan Menderes Üniveristesi Biyokimya Anabilim Dalı

BOZKURT Hakan

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ÇELEBİ Fikret

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

ÇİTİL Mehmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

DEMİRKAN İbrahim

Afyonkocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

DİKER Serdar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

DİLER İbrahim

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

DOĞAN Abdullah

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

DURSUN Necdet

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

ELMAS Muammer

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ERDOĞAN H. Metin

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ERGÜN Sebahattin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü

EYİGÖR Ayşegül

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

FİDANCI Ulvi Reha

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

GÖNENÇ Bahadır

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

GÜLMEZ Murat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

HASÖKSÜZ Mustafa

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

HATİPOĞLU Fatih

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

HOŞTÜRK TÜRKAY Gülhan

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

IRMAK Kemal

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İNAL Fatma

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

KAHRAMAN Müfit

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KALINBACAK Aslan

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

KARA Murat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

KARAPEHLİVAN Mahmut

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

KAYA Metin

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

KIRMIZIBAYRAK Turgut

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

KOCAMIŞ Hakan

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı

KUTSAL Osman

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

KÜÇÜKERSAN Seher

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

KÜPLÜLÜ Özlem

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

MENTEŞ Turhan

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

NAZLI Mümtaz

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

ODABAŞIOĞLU Fuat

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

OTLU Salih

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ÖGE Hatice

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

ÖZAYDIN İsa

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZBEYAZ Ceyhan

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

ÖZEN Abdullah

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

ÖZEN Rahşan

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

ÖZER Kürşat

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZTÜRKLER Yavuz

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

SAATCI Mustafa

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

SAĞLAM Yavuz Selim

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

SARIEYYÜBOĞLU Mustafa

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

TEKELİ Süleyman Korkut

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

TİLKİ Muammer

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

ULUTAŞ Zafer

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZootekniBölümü

UMUR Şinasi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

UYSAL Hamdi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

UYSAL Ongun

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

ÜNAL Necmettin

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

ÜNAL Yücel

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

ÜNLÜ Erhan

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

ÜNSALDI Emine

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

VURAL ATALAY Sevil

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

WILLIAMS, Jr. Ernest H

Department of Marine Sciences, University of Puerto Rico

YALÇIN Servet Zişan

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

YALNIZ Ahmet

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

YARDIMCI Cenk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

YILDIZ Sedat

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

YUR Fatmagül

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı