2009 / Volume 15 Issue 1

Referees Volume 15(1) 2009 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ALAÇAM Erol

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

ALTINSAAT Çiğdem

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

ALTINTAŞ Arif

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

ARSLAN Ali

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

ASLAN Kadir

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

ATASEVER Mustafa

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

BİLAL Tanay

İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

CİHAN Mete

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÇAKIR Ahmet

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

ÇİTİL Mehmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ÇOLAK Armağan

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

DEMİRAL Orkun

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

DENİZ Suphi

Yüzüncü Yıl Üniv. Veteriner Fak. Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

DOĞAN Abdullah

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakaloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ERDOĞAN H. Metin

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ERGİNSOY DAĞ Serpil

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

GICIK Yunus

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

GÜLBAHAR Yavuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

GÜNEŞ Vehbi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

GÜRLER MENTEŞ Ayşe

Harran Üniv. Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

KAHRAMAN Recep

İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

KALINBACAK Aslan

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

KAYMAZ Mustafa

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

KIRMIZIBAYRAK Turgut

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

KÜPLÜLÜ Şükrü

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

OSMANAĞAOĞLU Şule

Ondokuz Mayıs Üniv. Vet. Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

ORTATATLI Mustafa

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

ÖGE Hatice

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

ÖNCÜER Ahmet

Kafkas Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

ÖNDER Feyyaz

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

ÖZKUL Aykut

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

ÖZTÜRK Savaş

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

ÖZTÜRKLER Yavuz

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

POYRAZ Öznur

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ZootekniAnabilim Dalı

SAKARYA Engin

Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletme Anabilim Dalı

SALMANOĞLU Rıfat

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

UYSAL Hamdi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

UZUN Metehan

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

ÜNAL Necmettin

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ZootekniAnabilim Dalı

ÜNVER Ahmet

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

VATANSEVER Zati

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

YEŞİLBAĞ Kadir

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı

YUKARI Bayram Ali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı