2001 / Volume 7 Issue 1-2

Referees Volume 7(1-2) 2001 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ACAR Suphi Erdem

İSTANBUL Üniv. Vet. Fak. Cerrahi ABD, İSTANBUL

AKÇA Yılmaz

Ankara Üniv. Vet. Fak. Viroloji Anabilim Dalı. Ankara

AKSOY Gürbüz

Harran Üniv. Vet. Fak. İç Hast. ABD, Şanlıurfa

ALKAN İsmail

Yüzüncü Yıl Üniv. Vet, Fak. Cerrahi ABD, Van

ANAR Şahsene

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD, Bursa

ARSLAN Ali

Fırat Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD. Elazığ

ARSLAN M. Özkan

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Parazitoloji ABD, Kars

ASLAN Kadir

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Kars

BATMAZ Hasan

Uludağ Üniv. Vec. Fak. İç Hasi ABD, Bursa

BOSTAN Kamil

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD, İstanbul

BULUT Sait

Fırat Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

BURGU İbrahim

Ankara Üniv. Vet. Fak. Viroloji Anabilim Dalı, Ankara

ÇAKMAK Ayşe

Ankara Üniv. Vet. Fak. Protozooloji-Entomoloji ABD, Ankara

ÇELEBİ Fikret

Atatürk Ljniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

ÇELİK İlhami

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Histoloji Anabilim Dalı, Konya

ÇİFTÇİ Kemal

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Konya

DURGUN Zafer

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya

EMRE Bahri

Ankara Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GEZİCİ Memduh

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Konya

GÜLMEZ Nurhayat

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Histoloji Anabilim Dalı, Kars

GÜRBÜZ Ümit

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD, Konya

GÜVEN Abamüslüm

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD, Kars

HOROZ Huriye

İSTANBUL Üniv. Vet, Fak. Doğum ve Jinekoloji ABD, İstanbul

İLERİ Kamuran

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Döl. ve Suni Tohum. ABD. İstanbul

İMREN H. Yılmaz

Ankara Üniv. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Ankara

İNAL Şeref

Selçuk Univ. Vet. Fak. Zootekni Anabilim Dalı. Konya

İNTAŞ Deniz Seyrek

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

KAHRAMAN Müfit

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Bursa

KAYA İsmail

Kafkas Urıiv. Vet. Fak. Hay. Besi. ve Bes. Hast. ABD, Kars

KAYMAZ Şerif

Ankara Üniv. Vet. Fak. Besin Hij. ve Tek. ABD, Ankara

KOÇ Bahattin

Ankara Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

KURTDEDE Arif

Ankara Üniv. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Ankara

NAZİROĞLU Mustafa

Fırat Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji ABD, Elazığ

ÖNCÜER Ahmet

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Hay. Bes. ve Bes. Hast. ABD, Kars

ÖZAYDİN İsa

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Kars

ÖZBA Burhan

Kafkas Lniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Kars

ÖZER Harun

Fırat Üniv. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ

SOYLU M. Kemal

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Döl. ve Suni Tohm. ABD, Bursa

SULU Nesrin

Ankara Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

ŞAHAL Mehmet

Ankara Üniv. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Ankara

ŞAHİN Mitat

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars

ŞEHU Adnan

Ankara Üniv. Vet. Fak. Hay. Bes. ve Bes. Hast. ABD, Ankara

ŞEKER Erdoğan

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Hay. Bes. ve Bes. Hast. ABD, Konya

TAYAR Mustafa

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Bes. Hij. ve Tek. Anabilim Dalı, Bursa

TEKINŞEN Cenap

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Bes. Hij. ve Tek. Anabilim Dalı, Konya

TRAŞ Bünyamin

Selçuk Üniv. Vet. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı, Konya

TUZER Erkut

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Parazitoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÜNSALDI Emine

Fırat Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

YANIK Kemal

Uludağ Üniv. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

YAVUZ Hidayet

Afyon Kocatepe Üniv. Vet. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı, Afyon

YILDIZ Sedat

Kafkas Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars

YILMAZ Baki

Ankara Üniv. Vet. Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara