2021 / Volume 27 Issue 3

Referees Volume 27(3) 2021 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, (Alphabetically)

Abdullah KARASU - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ahmet Cumhur AKIN - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Akiko UEMURA - Tokyo University of Agriculture and Technology, Faculty of Veterinary Medicine, Japan
Aytaç AKÇAY - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Bilal AKYÜZ - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Bilal DİK - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültes
Bülent EKİZ - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Damla BİNNETOĞLU - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ekin Emre ERKILIÇ - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Elham HASSAN - Cairo University Faculty of Veterinary Medicine, Egypt
Elif DOĞAN - Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Elmas ULUTAŞ - Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Erdoğan UZLU - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Evren ESİN - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
Fatma Bahar SUNAY - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Funda YİĞİT İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Gökmen ERASLAN - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hamidreza FATTAHIAN - Islamic Azad University, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Iran
Hasan ERDOĞAN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hasan Tarık ATMACA - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Haydar ÖZPINAR - Altınbaş Üniversitesi/Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Hikmet Yeter ÇOGUN - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
Hülya YALÇINTAN - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
İbrahim CEMAL - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
İlker ÇAMKERTEN - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İrem ERGİN - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kor YERELİ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kozet AVANUS - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Lora KOENHEMSİ - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Musa SARICA - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Musa TATAR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mustafa HİTİT - Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mükremin Özkan ARSLAN - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nail Tekin ÖNDER - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Nazire MİKAİL - Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Necati TİMURKAAN - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Nihal Y. GÜL SATAR - Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Nihat YUMUŞAK - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Özden ÇOBANOĞLU - Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Özgür KURT - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özlem GÜZEL - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Pavel HYRSL - Masaryk University, Faculty of Science, Czech Republic
Raziye IŞIK - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Savaş ÖZTÜRK - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Savaş SARIÖZKAN - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Semih ALTAN - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Seray TÖZ - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Sırrı KAR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tolga KAHRAMAN - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Volkan KOŞAL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yurdakul Deniz FIRAT - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas EAH