2019 / Volume 25 Issue 5

Referees Volume 25(5) 2019 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, (Alphabetically)

ABAY Murat - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKAL Eser - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKÇAY Ergun - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKKOÇ Ahmet - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKSOY Aksem - Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKSU KILIÇLE Pınar - Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
AKYÜZ Bilal - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALKAN Serhat - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
ARI Umut Çağın - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN Cavit - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
AYAZ Naim Deniz - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Ali - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
AYDIN Erol - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Fuat - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Süleyman - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
BAKİ ACAR Duygu - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAŞAĞAÇ GÜL Tamay - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BEDİR Hilal - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
BERBER Engin - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BÜYÜK Fatih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
COŞKUN Behiç - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ÇABALAR Mehmet - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇAKMAK Ayşe - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Selahattin - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÇENESİZ Metin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇETİN İsmail - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇETİN Ömer - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
ÇEVİK Mesut - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DALGIN Duygu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DEMİR Kamber - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
DENİZ Gülay - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DENİZ Suphi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DURMUŞ Ali Said - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ERDOĞAN ATAÇ Funda - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
EVECEN Mithat - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
GAD Ahmed - Faculty of Agriculture, Cairo University - Egypt
GİRİŞGİN Onur - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLYÜZ Fetih - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
GÜVEN GÖKMEN Tülin - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
HADİMLİ Hasan Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
HOSSEINKHANI Ali - Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
İKİZ Serkan - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
İNCİ Abdullah - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KABAK Yonca Betil - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KALIN Recep - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARA Uğur Doğu - Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
KAYA Mükerrem - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KAYAARDI Semra - Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
KAYAN Autchara - Kasetsart University, Faculty of Agriculture, Thailand
KAYMAZ Mustafa - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KENAR Beytullah - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KESKİN Oktay - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOCABAŞ Zahide - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
KURAR Ercan - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
KÜREKÇİ Cemil - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÜRÜM Barış - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MERAL Yücel - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MUNDAN Durhasan - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MUZ Mustafa Necati - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖCAL Halis - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖMÜR Ali Doğan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖNK Kadir - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖNOL Ahmet Gökhan - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZEN Hasan - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZGÜR Atilla - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZKURT Mete - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÖZTÜRK Caner - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PEHLİVANOĞLU Faruk - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PEKER AÇIKALIN Pınar - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SANDAL Asiye İzem - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
SARIERLER Murat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TEKELİ Ahmet - Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TEKİNDAL Mustafa Agah - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TIRPAN Borga - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TÜRKMEN İ. İsmet - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UÇAN Uçkun Sait - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UMAR Sajid - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
USLU Uğur - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UYARLAR Cangir - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNAL Nilgün - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜSTÜNER Hakan - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
VATANSEVER Zati - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YALÇIN Ebru - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YAZGAN Ertan - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü
YENİ Deniz - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YERLİKAYA Azmi - Dumlupınar Üniversitesi Fen Fakültesi
YILDIZ Gültekin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILMAZ Volkan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YÖRÜK Alaeddin - Osmaniye Korkutata Üniversitesi Ziraat Fakültesi