2018 / Volume 24 Issue 6

Referees Volume 24(6) 2018 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, (Alphabetically)

AĞAOĞLU Ali Reha - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AKSU Emrah Hicazi - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AKTAŞ Münir - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ALÇIĞIR Mehmet Eray - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ALPAY Merve - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

ANLAŞ Fatma Ceren - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ARMUTAK Elif İlkay - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ARSLAN Korhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ASLIM Gökhan - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ATALAY VURAL Sevil - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ATASEVER Ayhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AYDENİZÖZ Meral - Kırıkkale Üniversitesi Vetreriner Fakültesi

BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

BAYKAL ÇELİK Ladine - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi

BAYRAM Bahri - Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu

BEDİR Hilal - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

CENGİZ Seyda - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

CERİT Harun - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ÇENESİZ Metin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇETİN Damla - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÇINAR KUL Bengi - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇİFTCİ Alper - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

DAĞ Serpil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

DÜZLÜ Önder - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

EKİZ Bülent - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ELMA Ertuğrul - Kırıkkale Üniversitesi Vetreriner Fakültesi

ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ERASLAN Evren - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ERDOĞMUŞ Zerrin - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

EREN Hasan - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

EROĞLU Hüseyin Avni - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

GEVREKÇİ Yakut - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖKÇE Perran - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İNCİ Abdullah - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KAÇAR Cihan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KALAYCIOĞLU Atilla Taner - Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KAPLAN Selçuk - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KAR Sırrı - Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

KARADAĞOĞLU Özlem - Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu

KARAMAN Musa - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KAYA Mükerrem - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KILIÇ Servet - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KOCAKAYA BÜYÜKCANGAZ Esra - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KOCATÜRK Meriç - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZEN Asuman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZKAN ÜNAL Emel - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZMEN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

POLAT Bülent - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SABUNCU Ahmet - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

SAÇAKLI Pınar - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SAĞLAM Yavuz Selim - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SAREYYÜPOĞLU Barış - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SARI Barış - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SOYSAL M. İhsan - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

SUR Emrah - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÜNER Aykut Göktürk - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÜSTÜN ALKAN Fulya - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

ÜSTÜNER Burcu - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YAVAŞ İlker - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YILMAZ Volkan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YILMAZ Zeki - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YİĞİT Ali - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi