2018 / Volume 24 Issue 5

Referees Volume 24(5) 2018 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, (Alphabetically)

AKBAŞ Aykut Asım - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

AKSOY Aksem - Kafkas Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi

AKYOL İsmail - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

ALBAYRAK Harun - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ALTUNBAŞ Korhan - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

AYDIN Erol - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

BARAN Vedat - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

BEYTUT Enver - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

BİLGİLİ Hasan - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

COŞKUN Alparslan - Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÇALIK Ali - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÇARLI Tayfun - Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

DALĞIN Duygu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

DEPREM Turgay - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

DURMUŞ Ali Said - Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ERAT Serkan - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ERKAN Mehmet Emin - Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ERTÜRK Mehmet Mustafa - Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

ESİN Evren - Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi

EVRIGH Nemat Hedayet - University of Mohaghegh Ardabili, Iran

GÖKÇE Ramazan - Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakğltes

GÜL SANCAK İrem - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

GÜMÜŞOVA Semra - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

GÜRLER Hande - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

GÜVENÇ Dilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

HALICI Zekai - Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi

İNAL Şeref - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KALAYCIOĞLU Atilla Taner - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

KAMALAK Adem - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

KARAYİĞİT M. Önder - Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

KENAR Beytullah - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

KILIÇ Servet - Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

KURAR Ercan - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

KUTSAL Osman - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

LAÇİN Ekrem - Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

MİDİLLİ Mustafa - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tarım Bilimleri Fakültesi

MURATOĞLU Karlo - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi

OK Mahmut - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÖZAK Ahmet - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÖZEN Hasan - Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

PALABIYIK Sezin - Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

POLAT Bülent - Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

SABUNCUOĞLU ÇOBAN Nilüfer - Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

SEVİMLİ Alper - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ŞEKER İbrahim - Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ŞENTÜRK Berrin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

TEKİN Mehmet Emin - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

UÇAN Uçkun Sait - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

UYARLAR Cangir - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ÜNSALDI Emine - Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YAĞCI Artay - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YALÇIN Sakine - Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YAVUZ Handan Hilal - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YAYLA Sadık - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YILDIRIM Yakup - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YILDIZ Ahmet - Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

YİĞİT Ali - Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

ZIK Berrin - Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi