2017 / Volume 23 Issue 5

Referees Volume 23(5) 2017 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AK Seyyal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AKSOY Abdurrahman - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ALATAŞ Mustafa Selçuk - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ALKAN Fahrettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ARICAN Mustafa - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ASLAN Loğman - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ASLANTAŞ Özkan - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ATAKİŞİ Onur - Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

ATALAN Gültekin - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AY Serhan Serhat - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

AYDIN Ali - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

AZKUR Ahmet Kürşat - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BARAN Alper - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BARAN Vedat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BAŞTAN Ayhan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BAYKAL ÇELİK Ladine - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi

BORUM Ayşe Ebru - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BUĞDAYCI Kadir Emre - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BÜYÜK Fatih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇAKIR BAYRAM Latife - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇEÇEN Göksen - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇİTİL Mehmet - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÇUFADAR Yusuf - Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

DÜLGER ALTINER Dilek - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

EKİZ Bülent - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ERDENLİĞ GÜRBİLEK Sevil - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ERİŞİR Zeki - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ESENBUĞA Nurinisa - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

FINDIK Arzu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

FİLAZİ Ayhan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GONCAGÜL Gülşen - Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu

GÖNCÜOĞLU Muammer - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GÜLHAN Timur - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GÜMÜŞ Hıdır - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GÜMÜŞ Recep - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GÜNEŞ Halil - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

GÜNEŞ Vehbi - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

HADİMLİ Hasan Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İKİZ Serkan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İNCİ Abdullah - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İPEK Hüdai - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İŞLEYİCİ Özgür - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İZCİ Celal - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KAHYA DEMİRBİLEK Serpil - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KALAYCIOĞLU Atilla Taner - Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık F

KANBUR Murat - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KANCA Halit - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KAYGISIZ Ali - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KENAR Beytullah - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KILIÇ Engin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

KIRMIZIBAYRAK Turgut - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

LOTFI Alireza - Islamic Azad Unversity, Ilkchi Branch, Iran

MUNDAN Durhasan - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi

MUSAL Bayazıt - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ONBAŞILAR Esin Ebru - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZDEMİR Özge - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZEN Rahşan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZER Barbaros - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

ÖZER Kürşat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZKUL Türel - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZSOY Şule Yurdagül - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÖZTÜRK Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

POLAT Mert - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

RİŞVANLI Ali - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SAATCI Mustafa - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SAREYYÜPOĞLU Barış - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SEKKİN Selim - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SEYREK İNTAŞ Deniz - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SIRIKEN Belgin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

SIZMAZ Özge - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ŞAHİN Mitat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ŞENGÖZ ŞİRİN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi

TAKMA Çiğdem - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

TEL Osman Yaşar - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi

TEMELLİ Seran - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

TİMURKAAN Sema - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

TORLAK Emrah - Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi

TÜRK Gaffari - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

UÇAN Uçkun Sait - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

UMUR Şinasi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÜN Hikmet - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi

ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

YAĞCI Artay - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YAZAR Enver - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YILDIRIM Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

YÖRÜK Mecit - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi