2017 / Volume 23 Issue 3

Referees Volume 23(3) 2017 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AKAN Mehmet - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKSU ELMALI Dilek - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKTAŞ Abit - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKYOL İsmail - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
AKYÜZ Bilal - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARAS Zeki - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN E. Sedat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AZKUR Ahmet Kürşat - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAKİ ACAR Duygu - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BARAN Vedat - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BEŞALTI Ömer - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BİNGÖL Seyit Ali - Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
BULUT Zafer - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Özgür - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇİFTCİ Alper - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DEMİRUTKU Alper - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DEMİRTAŞ Berjan - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
DOĞAN Mahmut - Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ELMA Ertuğrul - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
EPİKMEN E. Tuğrul - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
EREN Ülker - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
EROĞLU Hüseyin Avni - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
FINDIK Arzu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜL Yusuf - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DENİZ Gülay - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜMÜŞ Recep - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜZEL Özlem - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İSSİ Mustafa - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAHYA Serpil - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KALKAN Cahit - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARA Kanber - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARAYİĞİT M. Önder - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYA Duygu - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYA Semra - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KESKİN Oktay - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KILIÇ Ayşe - Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu
KIRBAŞ Akın - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOCABAĞLI Neşe - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOCASARI Fatma - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOÇYİĞİT Alper - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KUYUCUOĞLU Yahya - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÜÇÜKÇETİN Ahmet - Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
MATUR Erdal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
OKUMUŞ Zafer - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
OTLU Salih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖĞÜN Metin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖNOL Ahmet Gökhan - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZCAN Ayla - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÖZCAN Mukaddes - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZEN Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZTÜRK Caner - Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PEKCAN Zeynep - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SAÇAKLI Pınar - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SANCAK Aziz Arda - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SAREYYÜPOĞLU Barış - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SARIERLER Murat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SONAL Songül - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞENER Azize - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
TEL Osman Yaşar - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UÇAN Uçkun Sait - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UMUCALILAR Huzur Derya - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UYARLAR Cangir - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
ÜNSAL Hümeyra - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜSTÜNER Burcu - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
VILCEK Stefan - University of Veterinary Medicine, Slovakia
YARIM Gül Fatma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YAŞAR Aşkın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YAYLA Sadık - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIRIM Murat - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YİĞİN Akın - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YİĞİTARSLAN Kürşad - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YÜKSEK Nazmi - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi