2016 / Volume 22 Issue 3

Referees Volume 22(3) 2016 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

AK Seyyal - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKBAŞ Aykut Asım - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKSOY Aksem - Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
AKSOY Ali Rıza - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AKTAŞ M. Sinan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARAL Yılmaz - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN Korhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ATALAN Gültekin - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
AYDEMİR ATASEVER Meryem - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BATMAZ Hasan - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BELGE Ali - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BEŞALTI Ömer - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BORUM Ayşe Ebru - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BUMİN Ali - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BÜYÜK Fatih - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
CERİT Harun - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Demet - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇENESİZ Metin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇENESİZ Sena - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇİFTÇİ İbrahim - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ÇOBANOĞLU Özden - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DEVECİOĞLU Yalçın - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DURMUŞ Ali Said - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
FINDIK Arzu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÖÇMEN Hüban - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÖKÇE Gürbüz - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÖNÜL Remzi - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLBAHAR M. Yavuz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLER Leyla - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜZELOĞLU Aydın - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAÇAR Cihan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KANDEMİR Fatih - Mehmet Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARABULUT Enis - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARAKURUM Mehmet Çağrı - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
KARAMAN Musa - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYA Semra - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYAR Abdullah - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYNAR Özgür - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KENAR Beytullah - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KILIÇ Ayşe - Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu
KIRBAŞ Akın - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KOÇ Ahmet - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KURAR Ercan - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KURTDEDE Nevin - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KUTSAL Osman - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
LAÇİN Ekrem - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MERAL Yücel - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MUSAL Bayazıt - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
NUR Zekeriya - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ORMANCI Fatma Seda - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZAK Ahmet - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZCAN Ayla - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÖZDEMİR Özgür - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZEN Rahşan - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZER Barbaros - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
ÖZKUL Türel - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZMEN TOGAY Sine - Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZSOY Bülent - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZTÜRK Dilek - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi VeterinerFakültesi
ÖZTÜRK Savaş - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZYILDIZ Zafer - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PABUCCUOĞLU Serhat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PAMUK Şebnem - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
PEKCAN Zeynep - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SABİT Zafer Ahmed - Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SAÇAKLI Pınar - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SARIÖZKAN Savaş - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SELÇUK Zehra - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SEVİMLİ Alper - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SEYREK İNTAŞ Deniz - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SUR Emrah - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞEKER Esra - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞEN Ayşin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞENEL Ebru - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ŞENTÜRK Sezgin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ŞİMŞEK Nejdet - Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
TAKMA Çiğdem - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TERİM KAPAKİN Kübra Asena - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TOPLU Nihat - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TURGUT Kürşat - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
VURAL Aydın - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YAĞCI Artay - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YAĞCI Buğrahan Bekir - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YARDIMCI Mehmet - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIRIM Alparslan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIRIM Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILMAZ Zeki - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi