2016 / Volume 22 Issue 2

Referees Volume 22(2) 2016 of Journal of The Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 
(Alphabetically)

ADANIR Ramazan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AĞAOĞLU A. Reha - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALBASAN Hasan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALTAY Kürşat - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ALTUN Soner - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN Cavit - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ARSLAN Mükremin Özkan - Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
ASLAN Loğman - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYAŞAN Tugay - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
AYAZ Naim Deniz - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Cenk - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYDIN Levent - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AYTEKİN İsmail - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAĞCIGİL Arzu Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAHAR SUNAY Fatma - Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BAKİ ACAR Duygu - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
BİRDANE Yavuz Osman - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
COŞKUN Ş. Ziya - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELEBİ Fikret - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇELİK Ufuk - Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
ÇEVİK Mesut - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇİFTÇİ Mustafa Kemal - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇOBANOĞLU Özden - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÇOĞUN Hikmet Yeter - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
ÇOLPAN İrfan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DAĞ Serpil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
DALGIN Duygu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ELMACI Cengiz - Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ERALP İNAN Oya - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TICAM
ERASLAN Gökhan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ERDOĞAN ATAÇ Funda - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ERDOĞAN Hidayet Metin - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ERGÜN Yaşar - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
EYDURAN Ecevit - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi
GENÇOĞLU Hıdır - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GİRGİN Aydın - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÖNCÜOĞLU Muammer - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜCÜKOĞLU Ali - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜL Mehmet - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLBAHAR M. Yavuz - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜLŞEN Nurettin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜMÜŞ Hıdır - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
GÜMÜŞ Recep - Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi
HADİMLİ Hasan Hüseyin - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
HATİPOĞLU Fatih - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
HAYIRLI Armağan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ISSA Ghassan - İstanbul Avrupa Meslek Yüksek Okulu
İLHAN Ziya - Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İMİK Halit - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İNCE Sinan - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KABAK Yonca Betil - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAÇAR Cihan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAMİLOĞLU Nadide Nabil - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAR Sırrı - Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
KARACA Fikret - Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KARATAŞ STEINUM Süheyla - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
KAŞIKÇI Güven - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KAYAR Abdullah - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KEYVAN Erhan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KILIÇARSLAN M. Ragıp - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KIRMIZIGÜL Ali Haydar - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KURT Doğan - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÜPLÜLÜ Özlem - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MURUZ Habip - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
MUSAL Bayazıt - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
NAK Deniz - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
NARİNÇ Doğan - Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ORUÇ Ertan - Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZCAN Mukaddes - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZEN Hasan - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZER Kürşat - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZFİLİZ Nesrin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZKAN Emel - Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ÖZMEN Özlem - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÖZPINAR Haydar - İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ÖZYURTLU Nihat - Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SABUNCUOĞLU ÇOBAN - Nilüfer Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
SARIEYYÜPOĞLU Mustafa - Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
TAPKI İbrahim - Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
TEKE Bülent - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TİMURKAN Sema - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
TÜRK Necla - Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
UÇAR YILDIRIM Yeliz - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
URAL Kerem - Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
UYAR Cangir - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
ÜNAL Nilgün - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ÜNVER Ahmet - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜTÜK Armağan Erdem - Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
VATANSEVER Zati - Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIRIM Alparslan - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIRIM Funda - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIZ Kader - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILDIZ Ramazan - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILMAZ Oktay - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YILMAZ Zeki - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
YİĞİT Arzu - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ZIK Berrin - Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi