Other Issues : Previous Next
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 3
Articles
Türkiye’de hayvanları koruma kanununun tarihsel gelişimi
Pages 325-330 DOI : 10.9775/kvfd.2008.62-A

Türkiye’de Ruam hastalığı eradikasyon çalışmalarına tarihsel bir bakış açısı
Pages 331-337 DOI : 10.9775/kvfd.2008.97-A

Evaluation of fractures in calves due to forced extraction during dystocia: 27 Cases (2003-2008)
Pages 339-344 DOI : 10.9775/kvfd.2008.100-A

Pathological, immunohistochemical and electron microscopical examinations on chorioallantoic membrane lesions in experimental fowl poxvirus infection
Pages 345-350 DOI : 10.9775/kvfd.2008.117-A

Tavşanlarda damar içi oksitosin ve metil ergonovin enjeksiyonunun QT süresi üzerine etkileri
Pages 351-356 DOI : 10.9775/kvfd.2008.120-A

Alabalık işletmelerinden motil Aeromonasların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması
Pages 357-361 DOI : 10.9775/kvfd.2008.121-A

An evaluation of the welfare in the large and small animal transportations made from Sarikamis
Pages 363-368 DOI : 10.9775/kvfd.2008.124-A

Farklı protein kaynakları içeren konsantre yemlerin kuzularda büyüme performansı, sindirilebilirlik ve rumen metabolitleri üzerine etkisi
Pages 369_374 DOI : 10.9775/kvfd.2008.126-A

The coronary circulation of the heart of the goose and turkey living at high altitudes and cold climate conditions
Pages 375-378 DOI : 10.9775/kvfd.2008.127-A

Preeklamptik hastalar ile termdeki insan plasentalarında nitrik oksit sentetazın immunohistokimyasal lokalizasyonu
Pages 379_384 DOI : 10.9775/kvfd.2008.137-A

Erken anöstrüs döneminde renkli Tiftik keçilerinde intravaginal sünger, CIDR-G ve kulak implantı uygulamalarını takiben GnRH enjeksiyonunun fertilite üzerine etkisi
Pages 385-390 DOI : 10.9775/kvfd.2008.140-A

Yerli koyun ırklarında derinin fötal dönemdeki yapısal özelliklerinin histolojik yöntemlerle incelenmesi
Pages 391-396 DOI : 10.9775/kvfd.2008.141-A

Genetic parameters of 305-day milk yield for Brown Swiss reared in the Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute in Turkey
Pages 397-400 DOI : 10.9775/kvfd.2008.145-A

Farelerde korunga bitkisinin (Onobrychis viciifolia) bağırsaklara etkisi
Pages 401-406 DOI : 10.9775/kvfd.2009.008-A

Karyotype of Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) (Pisces, Cyprinidae) in Kızılırmak River, Turkey
Pages 407-409 DOI : 10.9775/kvfd.2009.013-A

Prevalence of gastrointestinal helminths in chickens in Afyonkarahisar District, Turkey
Pages 411-416 DOI : 10.9775/kvfd.2009.016-A

Yumurta tavuklarında rasyona farklı oranlarda katılan sorgumun (Sorghum vulgare) serum glikoz, lipid protein, glutatyon peroksidaz ve malondialdehit üzerine etkisi
Pages 417-422 DOI : 10.9775/kvfd.2009.023-A

Immunohistochemical detection of Peste Des Petits Ruminants (PPR) viral antigen from the cases of naturally occurring pneumonia in sheep
Pages 423-428 DOI : 10.9775/kvfd.2009.024-A

Short term preservation of ram semen with different extenders
Pages 429-435 DOI : 10.9775/kvfd.2009.033-A

Polatlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların laktasyon eğrisi özellikleri
Pages 437-442 DOI : 10.9775/kvfd.2009.034-A

The investigation of protein prophile of different botanic origin honey and density saccharoseadulterated honey by SDS-PAGE method
Pages 443-446 DOI : 10.9775/kvfd.2009.035-A

Immunohistochemical detection of estrogen and progesteron receptors in the bovine uterus and their relation to serum sex steroid hormone levels during the follicular and luteal phase
Pages 447-454 DOI : 10.9775/kvfd.2009.039-A

Effects of two seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a feed additive in diets on growth performance, feed utilization, and body composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Pages 455-460 DOI : 10.9775/kvfd.2009.042-A

Effects of electrical stunning and electrical stimulation on Kivircik carcass quality
Pages 461-464 DOI : 10.9775/kvfd.2008.129-A

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur Bölgesindeki koyunlarda Moniezia türlerinin yaygınlığı
Pages 465-467 DOI : 10.9775/kvfd.2009.046-A

New host records for Ceratothoa oestroides and Anilocra physodes (Isopoda, Cymothoidae) in Turkish waters
Pages 469-471 DOI : 10.9775/kvfd.2009.056-A

Multiple thoracic and thoracoabdominal trauma: Case report
Pages 473-476 DOI : 10.9775/kvfd.2009.053-G

Bir güvercinde tüberküloz olgusu
Pages 477-479 DOI : 10.9775/kvfd.2009.061-G

ANOVA modellerinde kareler toplamı yöntemlerinin karşılaştırılması
Pages 481-484 DOI : 10.9775/kvfd.2009.213

Journal Cover