Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 2
Trakya Bölgesinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Brüt Kar Analizi
KESKIN G1, DELLAL I1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2587 Keywords :