KESKIN G, DELLAL I. Trakya Bölgesinde Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Brüt Kar Analizi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (2): 177-182, 2011. DOI: 10.9775/kvfd.2010.2587