Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 1
Ankara tekelerinde uzun etkili GnRH analoğu Deslorelin’in seksüel aktivite üzerine etkileri
YILDIZ S1, GÜNGÖR Ö1, TUNCER PB1, TAŞDEMİR U1, EROL H1, KAÇAR C1, BUCAK MN 1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.83-A Keywords :