YILDIZ S, GÜNGÖR Ö, TUNCER PB, TAŞDEMİR U, EROL H, KAÇAR C, BUCAK MN. Ankara tekelerinde uzun etkili GnRH analoğu Deslorelin’in seksüel aktivite üzerine etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15 (1): 95-101, 2009. DOI: 10.9775/kvfd.2008.83-A