Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Erzurum Yöresinde Satışa Sunulan Kırmızı Etlerde 17 β-östradiol, Dietilstilbestrol ve Zeranol Kalıntılarının Araştırılması
SEVER E1, OKUMUS B1, INCE S1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5404 Keywords :