SEVER E, OKUMUS B, INCE S. Erzurum Yöresinde Satışa Sunulan Kırmızı Etlerde 17 β-östradiol, Dietilstilbestrol ve Zeranol Kalıntılarının Araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 267-272, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5404