Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Karın Kaymağı Peynirinden İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması
Tamer TURGUT1, Ahmet ERDOĞAN1, Mustafa ATASEVER1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5272 Keywords :