Tamer TURGUT, Ahmet ERDOĞAN, Mustafa ATASEVER. Karın Kaymağı Peynirinden İzole Edilen Laktobasillerin Tanımlanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 209-213, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5272