Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Erzurum’da Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Mineral Madde İçeriği ve Ağır Metal Kontaminasyonu
OZLU H1, AYDEMIR ATASEVER M1, URCAR S1, ATASEVER M1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5258 Keywords :