OZLU H, AYDEMIR ATASEVER M, URCAR S, ATASEVER M. Erzurum’da Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Mineral Madde İçeriği ve Ağır Metal Kontaminasyonu. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 205-208, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5258