Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Kars İlinde Bulunan Mandıraların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi
DEMIR P1, DERBENTLI O1, SAKARYA E1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.3635 Keywords :