DEMIR P, DERBENTLI O, SAKARYA E. Kars İlinde Bulunan Mandıraların Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 169-176, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.3635