Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2016 , Vol 22 , Issue 5
Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Erginlerinin Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi
HIZ P, ERDEM M, BÜYÜKGÜZEL E, BÜYÜKGÜZEL K
DOI : 10.9775/kvfd.2016.15393 Keywords :