HIZ P, ERDEM M, BÜYÜKGÜZEL E, BÜYÜKGÜZEL K. Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Erginlerinin Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 22 (5): 777-784, 2016. DOI: 10.9775/kvfd.2016.15393