Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2000 , Vol 6 , Issue 1-2
Biochemical Studies in Geese 2- the Levels of Ca, P, Cholesterol, Oestrogene, Progesterone,in Laying Period of Geese
Özcan A1, Kaya N1, Maraşlı Ş1, Maraşlı N1, Karapehlivan M1
Keywords :