Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue 2
Tıbbi Bitki Özütlerinin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yumurtasının Açılımı Üzerine Etkisi
YILMAZ S1, ERGUN S1
DOI : 10.9775/kvfd.2011.5203 Keywords :