YILMAZ S, ERGUN S. Tıbbi Bitki Özütlerinin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yumurtasının Açılımı Üzerine Etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (2): 185-189, 2012. DOI: 10.9775/kvfd.2011.5203