Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2008 , Vol 14 , Issue 1
Bazı tıbbi bitki ve baharatların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması
DUMAN AYDIN B1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.11-A Keywords :