DUMAN AYDIN B. Bazı tıbbi bitki ve baharatların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 14 (1): 83-87, 2008. DOI: 10.9775/kvfd.2008.11-A