Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 2
Immunostimulating Effect of Levamisole on Spleen and Head-Kidney Leucocytes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)
SEKER E1, ISPIR U1, DORUCU M1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.3122 Keywords :