Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 5
Erzurum’da Kesilen Sığırlarda Hidatidosis ve Fasciolosis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
BALKAYA I1, SIMSEK S1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.1597 Keywords :