Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 3
Brucella melitensis ile doğal enfekte koyun abortuslarında CD3 ve lambda hafif zincir immunglobulin ekspresyonu
SOZMEN M1, TUNCA R1, BEYTUT E1, GURBUZ A1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.639 Keywords :