Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2004 , Vol 10 , Issue 1
An Investigation on Morphological Charecteristics of Turkish Native Horses in Kars Region
Kırmızıbayrak T1, Aksoy AR1, Tilki M1, Saatçi M 1
Keywords :