Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2001 , Vol 7 , Issue 1
Diagnosis and Treatment of Discoid Lupus Erythematosus in Dogs
Irmak K1
Keywords :