Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2017 , Vol 23 , Issue 4
Effect of Fish Oil Addition to the Skim Milk-egg Yolk Extender on the Quality of Frozen-thawed Bali Bull Spermatozoa
MALIK A1, SYARIFDJAYA M1, GUNAWAN A1, ERLINA S1, JAELANI A1, WIBOWO DB2
1Department of Animal Science, Faculty of Agriculture. Islamic University of Kalimantan, Banjarmasin, South Kalimantan, INDONESIA
2Officer of Animal husbandry, District of Balangan, Province South Kalimantan, INDONESIA
DOI : 10.9775/kvfd.2017.17556 Bu çalışma sperma sulandırıcısına katılan balık yağının Bali boğa spermatozoonlarının çözdürme sonrası kalitesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Süt tozu-yumurta sarısı sulandırıcısına 0 (kontrol), 50, 100, 150 ve 200 mg/100 mL dozunda balık yağı ilave edildi. 100 mg/100 mL balık yağı ilavesi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hem canlı sperm oranını hem de motiliteyi önemli derecede (P<0.05) artırdı, ancak 200 mg/100 mL"lik doz canlı sperm oranında önemli (P<0.05) bir azalmaya neden oldu. 50 mg/100 mL"lik doz hariç balık yağının tüm dozları ilave edildiğinde kontrol grubuna kıyasla dondurulmuş-çözdürülmüş spermatozoonların anormallik oranında önemli (P<0.05) bir artış gözlendi. Sonuç olarak, süt tozu-yumurta sarısı sulandırıcısının 100 mL"sine 100 mg balık yağı ilavesi Bali boğa spermatozoonlarının dondurma-çözdürme sonrası kalitesinin artırılması için faydalı olabilir Keywords : Bull semen, Fish oil, Cryopreservation, Live sperm, Motility