Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2000 , Vol 6 , Issue 1-2
A Practical Method for Taking Endometrial Biopsy Specimens in Cows
Ergün Y 1
Keywords :