Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013 , Vol 19 , Issue 7
Evaluation of the Effects of Holes of Various Sizes on Fracture Rates in Sheep Femurs
OLCAY E1, ALLAHVERDI E1, GULMEZ T1, OLGUN ERDIKMEN D1, ERMUTLU CS1, MUTLU Z1
DOI : 10.9775/kvfd.2012.7691 Keywords :